Skrift Unna Saiva

Snabba puckar kommer ibland farande. I april fick jag en förfrågan om en mindre bokproduktion. Ca 60 sidor och klar för tryck på max tre veckor – för att inte kollidera med redan planerade uppdrag. Dessutom var innehållet inte helt spikat; en utmaning värd att anta.

En skrift om hur en av samernas heliga offerplatser i början av 1900-talet länsades på offergåvor. Utfört av karriärister och skattjägare från statliga institutioner – under en tid präglad av rasbiologi och rasism.

Samerna kräver nu att återfå alla fynd så att de kan ställas ut på museer i Sápmi. Denna skrift är en del i den processen.

Kund: Kerstin Andersson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.