Typ-1-fonter

All things must pass. Sedan 1984 har vi haft tillgång till postscript-typsnitt. Då i begynnelsen av desktop-publishing-eran var vi exalterade av alla 256 tecken ett typsnitt kunde innehålla. Som formgivare in spe samlade man på sig typsnitt så fort möjlighet uppstod och under åren blev det en ansenlig samling. Flest när man dör vinner…

2021 meddelade Adobe att de från och med 2023 skulle sluta stödja typ-1-typsnitt i sina program; och tjuvstartade med Photoshop redan under 2022. Apokalypsen är här! – tänker vi formgivare. Och ja, sitter man med en fontsamling som används frekvent, då kan en uppgradering till nya Open Type-fonter (OTF) absolut bli kostsam.

kanske det dock inte behöver blir något apokalyptiskt problem i slutändan. De typsnitt som används frekvent är en mindre uppsättning klassiker och favoriter och dessa finns troligen redan tillgängliga i OTF-version. De nya fontversionerna har också fördelen av en betydligt mer omfattande uppsättning tecken och ofta även bättre språkstöd så det blir nästan ett kärt besvär för entusiasten – en ny fräsch typsnittsamling helt enkelt.

Är man lite försigkommen kan man behålla någon äldre programversion som fortfarande har stöd för äldre postscripttypsnitt – för speciella situationer. Så jobbar i alla fall Caramba 😉

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.