Typ-1-fonter

All things must pass. Sedan 1984 har vi haft tillgång till postscript-typsnitt. Då i begynnelsen av desktop-publishing-eran var vi exalterade av alla 256 tecken ett typsnitt kunde innehålla. Som formgivare in spe samlade man på sig typsnitt så fort möjlighet uppstod. Flest när man dör vinner…

2021 meddelade Adobe att de från och med 2023 skulle sluta stödja typ-1-typsnitt i sina program; och tjuvstartade med Photoshop redan under 2022. Apokalypsen kändes nära förestående. Och visst; sitter man med en rejäl mängd typ-1-fonter som används regelbundet, då kan en uppgradering till nya Open Type-fonter (OTF) bli kostsam.

Eller så är det dags att prioritera… De typsnitt som används frekvent brukar vara en mindre uppsättning klassiker och favoriter vilka troligen redan finns tillgängliga i OTF-version. De nya fontversionerna har också fördelen av en betydligt mer omfattande uppsättning tecken. Ofta med bättre språkstöd också så det blir nästan ett kärt besvär för entusiasten – en ny fräsch typsnittsamling helt enkelt.

Är man lite försigkommen kan man också behålla någon äldre programversion som fortfarande har stöd för dessa äldre typsnitt – för speciella situationer. Så jobbar i alla fall Caramba 😉

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.