Caramba.se är tillbaka

Efter flera år i träda har Carambas hemsida fått nytt liv igen. Likt Skomakarens barn som går i trasiga skor, har det varit en utmaning att prioritera och konkretisera de egna mf-projekten. I synnerhet när jag under tio långa år verkat under Koncis Kommunikations banér och behovet inte framstod lika tydligt. Sent skall syndaren lära…

Sommaren har nu fått detta positiva resultat i och med färre aktiva uppdrag i allmänhet och inställda res- och semesterplaner i synnerhet. En tydlig brist för verksamheten är nu åtgärdad och sjösatt. Dags att förvalta och utveckla vidare. På återseende.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.