Snapsar 2016

Snapsvisor 2016


1. Mera och mera…

Melodi:  Bättre och bättre dag för dag

Mera och mera i vårt glas.
Så ska det vara på kalas.
Här finns inga restriktioner,
finns det flaskor så finns det ransoner.
När – vi – glaset druckit ut
kommer absolut:
A-a-a-a-a-a-a.
Finns det mera – för nu är detta slut?

☞ SKÅL!

Notsida


2. Tåren

Melodi:  I Apladalen (Värnamovisan)

Nu blev jag glad, nu blev jag belåten,
jag tog en nubbe och svalde gråten,
för det är bättre – som ni förstår,
att inte fälla – men ta en tår.

☞ SKÅL!

Notsida


3. Nu och då

Melodi:  Skånska slott och herresäten

Kravet att alltid ta vara på nuet
har numera stigit dom flesta åt hu’et.
Om snapsen ska tas innan nuet blir ,
så säg, va’ i helsicke väntar vi på?

☞ SKÅL!

Notsida


4. Hon eller han?

Melodi:  My Bonnie

De visa de tvista och spörja:
är snapsen en hon eller han?
Vi andra nu icke ska sörja,
ta snapsen som hen om du kan.

☞ SKÅL!

Notsida


5. Hönan

Melodi:  I Apladalen (Värnamovisan)

En höna eggad av sista valsen
sa: Oj, jag fick visst en tupp i halsen.
Kom ge mig brännvin – det är ett krav
och skåla innan jag tuppar av.

☞ SKÅL!

Notsida


6. Hundliv

Melodi:  Mors lilla Olle

Fars lille schnauzer gick ut en dag.
Mötte en mopsflicka lustig och glad.
Vad blev det av denna avlingskollaps?
En söt liten mauzer, en schnops
och en schnaps.

☞ SKÅL!

Notsida


7. Hellre va’ blyg

Melodi:  Skånska slott och herresäten

Att sjunga till supen som just blev serverad,
det gör mig besvärad och blyg och generad.
Men hellre va’ blyg för gemenskapens skull
än dricka i smyg och bli hemlighetsfull.

☞ SKÅL!

Notsida


8. Alla roliga stunder

Melodi:  Maskros och tjärdoft

Jag lät alla mina snapsflaskor finnas
fast jag vet att de nu är tomma och ska i retur.
Men det är så skönt att sitta och minnas
alla roliga stunder då de tömdes ur.

☞ SKÅL!

Notsida


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.