Projekt: TFH

Totalförsvarets författningshandbok

Ett återkommande projekt har handlat om att ta fram mf-underlag för den årliga uppdateringen av Försvarsdepartementets publikation Totalförsvarets författningshandbok. Den innehåller råd och riktlinjer för hur Sverige skall agera vid kriser och katastrofer.

Historiskt har uppdraget initialt mest handlat om att uppdatera befintligt omslag med nytt år och ändra färg på titeln, men 2020 var det dags att ta fram en ny form. Denna gång föll bitarna formmässigt på plats ovanligt raskt och kundskisserna gillades direkt. Slutfasen blev mest en fråga om färgval – ett val som kan vara svårt nog.

Steg två gällde att skapa en enhetlig form för mf-insatserna – annonser, säljblad, e-postutskick samt flödesinlägg för Facebook, Instagram och Linkedin. När det viktiga bildvalet väl var gjort var det dags att spika en grundform som behövde vara tillräckligt flexibel att kunna fungera för såväl stående, liggande som kvadratiska format. Och givetvis att hålla sig till den grafiska profilen. Samspelet mellan bild och rubrik tog också några rundor innan alla inblandade var nöjda med ordval, men det är nödvändiga rundor att ta.

Slutligen dags för produktion – att sy ihop de olika enheterna utifrån grundupplägget och anpassa till olika format och tekniska specifikationer som varje separat underlag skall leva upp till vid slutleverans. Det finns många tuvor att snubbla på och underlättar att redan ha gjort liknande insatser några gånger tidigare.

Kund: Norstedts Juridik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.